lomljivo

Integracije lomljivih tvari radi segregacije otpada

17.07.2017.

Nisam čitao moć (čitaj: nemoć)

Nisam iskreno zaželio ubiti ljubav. Šta je na kraju ljubav... ljubav je hladnija od smrti. Želim ubiti ljubav, momentalno.